Privacy

Transavia Airlines C.V. en Transavia France S.A.S. (hierna gezamenlijk ook: “Transavia”), hechten er grote waarde aan dat uw persoonlijke gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden behandeld. Het uitgangspunt hierbij is dat u zoveel mogelijk controle heeft over deze gegevens en dat Transavia niet zonder uw toestemming persoonlijk informatie aan derden ter beschikking stelt. 

Deze privacyverklaring bevat informatie over:

- de behandeling door Transavia van door u tijdens het boeken van een vlucht verstrekte persoonlijke informatie aan Transavia; en
- het gebruik van de Transavia website, welke eigendom is van Transavia Airlines C.V.

Transavia Airlines C.V. is gevestigd te (1117 EE) Schiphol aan de Piet Guilonardweg 15, Nederland. Transavia France S.A.S. is gevestigd te (91550) Paray-Vieille-Poste, aan de 3 allée Hélène Boucher, Frankrijk.

Verwerken van persoonlijke gegevens

Voor het kunnen aanbieden van onze Transavia producten en diensten, is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, reisvoorkeuren, persoonlijke interesses en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling. U bent niet verplicht deze gegevens aan Transavia te verstrekken. Mocht u deze gegevens niet willen verstrekken, dan kunnen wij echter de gevraagde dienst en/of het gevraagde product niet altijd leveren. 

Als u onze website bezoekt, kunnen we op basis van uw IP-adres uw locatie bepalen. Het IP-adres zelf slaan we niet op, en uw locatie kan niet worden gekoppeld aan een specifieke straat of adres. We gebruiken uw locatie bijvoorbeeld om u tijdens het zoeken van een vlucht goedkoper alternatief te kunnen bieden vanaf een ander vliegveld bij u in de buurt.

Daarbij worden de gegevens overeenkomstig de vereisten die hieraan gesteld mogen worden, opgeslagen en beveiligd tegen onrechtmatig gebruik. Zo heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens en maakt Transavia gebruik van gerenomeerde technieken voor de opslag en beveiliging van uw gegevens. 

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft Transavia Airlines bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  te Den Haag aangemeld hoe uw persoonlijke gegevens verwerkt worden. U kunt zelf deze melding op de website van de AP raadplegen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Conform de ‘Loi Informatique et Libertés’, heeft Transavia France S.A.S. bij de ‘Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés’ (CNIL) te Parijs aangemeld hoe uw persoonlijke gegevens verwerkt worden. U kunt in dit kader de website van het CNIL raadplegen: www.cnil.fr

Voor welke doeleinden verwerkt Transavia uw gegevens nog meer?

Naast het verwerken van uw gegevens voor het kunnen leveren van diensten en producten, worden de door u verstrekte gegevens door ons ook gebruikt om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten, evenementen en nieuws. Daarnaast helpt de verwerking van uw gegevens ons bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. 

Als u het niet op prijs stelt dat uw gegevens door ons voor deze doeleinden gebruikt worden, kunt u ons dat uiteraard laten weten. Wij zullen uw gegevens dan niet langer hiervoor gebruiken. Vanzelfsprekend kunt u ook te allen tijde Transavia vragen inzage te krijgen in de gegevens, de door u verstrekte gegevens laten wijzigen of geheel laten verwijderen. Dit kunt u doen via het klachtenformulier

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op het Transavia nieuwsbrief. Indien u zich hierop abonneert, geeft u Transavia toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen, wedstrijden/prijsvragen en enquêtes.

Als u zich wilt aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief, dan kan dit op de volgende wijze:

aanmelden: homepage Transavia – invullen e-mailadres bij ‘Aanmelden nieuwsbrief’; 
afmelden: via de link ‘afmelden’ onderaan in de Transavia nieuwsbrief. 

Links

De Transavia website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Transavia draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen. 

Indien u tijdens het boeken van een vlucht ook andere diensten koopt, die door derde partijen worden geleverd, dan worden mogelijk uw gegevens door Transavia in het kader van het kunnen afsluiten van een overeenkomst met deze derde partij, aan deze derde partij verstrekt. Door het selecteren van deze dienst, gaat u ermee akkoord dat Transavia uw gegevens aan deze derde partij verstrekt. Uiteraard worden deze gegevens alleen behouden en verwerkt door deze derde partij, indien u vervolgens ook daadwerkelijk een overeenkomst met deze partij sluit. Tevens kunnen wij in dit kader informatie delen met deze derde partijen ten aanzien van bijvoorbeeld uw account, zodat wij u volledig ten dienst kunnen zijn, de overeenkomst op een juiste wijze kunnen uitvoeren en wij marketingactiviteiten kunnen uitvoeren. 

Transavia is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere sites, bronnen en derde partijen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen en/of derde partijen altijd goed te lezen. 

Verwerking van persoonlijke gegevens zoals verplicht gesteld door de autoriteiten

In toenemende mate is Transavia verplicht om aan de diverse autoriteiten van landen wereldwijd -met name de douane-, veiligheid- en immigratiediensten- de persoons- en reisgegevens van haar passagiers in het kader van een normale vluchtuitvoering vooraf af te geven. Hieronder vallen bijvoorbeeld API-gegevens (Advance Passenger Information, met name paspoort en reisinformatie) en PNR-gegevens (Passenger Name Record, met name reis- en boekingsinformatie). Ook is Transavia in bepaalde gevallen verplicht om voor vertrek een fotokopie van de paspoorten van haar passagiers te maken. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de vervoersovereenkomst en geschiedt met name in het belang van de veiligheid. De autoriteiten kunnen deze gegevens bijvoorbeeld opvragen voor immigratiedoeleinden of ter preventie van mogelijk terrorisme en ernstige criminaliteit. Wij benadrukken dat de betreffende autoriteiten de verzekering hebben gegeven dat uw reserveringsgegevens alleen voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt en slechts toegankelijk zijn voor hiertoe geautoriseerd personeel.
 
Voor vluchten die worden uitgevoerd door Transavia France S.A.S. waarvan het vluchtnummer begint met TO geldt het volgende:

In overeenstemming met de Wet op gegevensbescherming nummer 78-18 van 6 januari 1978, met betrekking tot computers, bestanden en privacy, en in overeenstemming met Artikel L. 232-7 van de Franse Wet op binnenlandse veiligheid, kunnen uw API- en PNR-gegevens worden doorgestuurd aan de Passenger Information Unit. De Passenger Information Unit (PIU) is een dienst van de Franse overheid die verschillende autoriteiten op het gebied van bestrijding van terrorisme en ernstige criminaliteit, en bescherming van de fundamentele belangen van Frankrijk, samenbrengt.

Welk type gegevens wordt doorgestuurd?

  • API (Advance Passenger Information): Bepaalde vlucht- en reisdocumentgegevens worden doorgestuurd aan de Passenger Information Unit (PIU).
  • PNR (Passenger Name Record): Bepaalde vlucht- en boekingsgegevens worden doorgestuurd aan de Passenger Information Unit (PIU).
Hoe weet ik of mijn vlucht onder deze regeling valt en of mijn gegevens worden doorgestuurd?
  • Bij alle vluchten vanuit Frankrijk naar een non-EU-land en vanuit een non-EU-land naar Frankrijk die worden uitgevoerd door Transavia France S.A.S., worden API- en PNR-gegevens doorgestuurd aan de PIU.
  • API: Indien uw vlucht onder deze regeling valt, dient u bepaalde reisdocumentgegevens op te geven tijdens het inchecken (online of op het vliegveld).
  • PNR: Indien uw vlucht onder deze regeling valt, stuurt Transavia France bepaalde PNR-gegevens automatisch door aan de PIU.

 

No Fly List

Ter bewaking van de goede orde en veiligheid van en tijdens vluchten en de afhandeling daarvan hanteert Transavia een no fly list. Op deze lijst zijn de namen opgenomen van passagiers die op zodanige wijze de veiligheid, goede orde en discipline aan boord en/of op de grond hebben verstoord dat zij voor een bepaalde periode niet – of slechts onder door Transavia te bepalen voorwaarden - vervoerd zullen worden aan boord van een Transavia vlucht. De betreffende personen worden over de plaatsing op deze lijst en de termijn door Transavia persoonlijk en schriftelijk geïnformeerd.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van uw persoonsgegevens door Transavia – en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Tenslotte zal Transavia de verkregen gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als 

Transavia besluit persoonlijk-identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van hetgeen in de privacyverklaring bepaald is dan zal Transavia de betreffende personen hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. U zal dan de keuze hebben om uw toestemming aan dit afwijkende gebruik niet te verlenen.

Cookies

Bij het bezoeken van de website, slaat de webserver van Transavia automatisch uw IP-adres op. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. Transavia maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van zogeheten cookies. Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de Transavia website wordt deze cookie aangemaakt en geraadpleegd. Voor meer informatie over cookies, kunt u het cookiebeleid van Transavia raadplegen.

Vragen

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Transavia, neemt u dan alstublieft contact met ons op via het Transavia call centre.

Transavia Airlines C.V.
Transavia France S.A.S.

Augustus 2016